Gebed to Sint Jan Berchmans

Gebed to Sint Jan Berchmans
Gebed tot Sint Jan Berchmans


Gebed tot Sint Jan Berchmans

Gebed to Sint Antonius van Padoua

Gebed to Sint Antonius van Padoua
om door zijn tusschenkomst een zekere genade to bekomen
Gebed to Sint Antonius van Padoua


Gebed to Sint Antonius van Padoua